Kształcenie zawodowe

Kształcenie dualne jest jednym z elementów niemieckiego systemu edukacji. To obok kształcenia ogólnego uznana i ważna forma nauczania, która przygotowuje do życia zawodowego i stanowi alternatywę dla studiów wyższych.

W Niemczech kształcenie zawodowe trwa od dwóch do czterech lat. Uczniowie nabywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w systemie dualnym. Zajęcia teoretyczne odbywają się w szkole zawodowej, natomiast wiedzę praktyczną, tzn. niezbędne umiejętności i doświadczenie konieczne do wykonywania zawodu przekazuje zakład pracy. Nauka w szkole odbywa się na przemian z kształceniem praktycznym, przy czym praktyka stanowi większą część kształcenia zawodowego. Połączenie to gwarantuje wysoki poziom wiedzy osób rozpoczynających karierę zawodową, zarówno fachowej, jak i ogólnej.

Początki FAWZ

Pierwsze kroki stawialiśmy w 1991 roku, oferując kształcenie zawodowe dla młodzieży z mniej uprzywilejowanych środowisk oraz doskonalenie zawodowe.

Z biegiem lat rozszerzyliśmy ofertę kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Centrum Kształcenia Zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego oferuje wiele certyfikowanych kursów:

  • przygotowanie zawodowe
  • kształcenie wstępne
  • wspólne szkolenia (we współpracy z innymi firmami)
  • doskonalenie zawodowe

Celem jest integracja młodzieży i dorosłych na rynku pracy oraz wspieranie dalszego rozwoju zawodowego poprzez dodatkową ofertę edukacyjną.

W naszych warsztatach i pracowniach kursanci uczą się specyficznych dla danego zawodu umiejętności, związanych z obsługą maszyn i wykorzystywaniem materiałów. Nasi kompetentni i zaangażowani pracownicy przekazują niezbędną wiedzę.

Ośrodek Szkolenia Spawaczy w Fürstenwalde

Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu technicznemu i wykwalifikowanym instruktorom Ośrodek Szkolenia Spawaczy oferuje szkolenia w zakresie różnych metod i technologii spawania, których kursanci uczą się na miejscu w naszych warsztatach.

Ośrodek Szkolenia Spawaczy w Fürstenwalde jest placówką szkoleniową uznaną przez Niemieckie Stowarzyszenie Techniki Spawalniczej i Procesów Pokrewnych (DVS) i należy do struktur DVS w regionie Berlin-Brandenburgia, okręg Frankfurt nad Odrą. Nasz ośrodek jest również dopuszczony przez DVS i DVS-PersZert® i posiada certyfikat Hanzeatyckiej Agencji Certyfikacji GmbH (HZA) na podstawie normy DIN EN ISO 9001:2015.

Logo_DVS_Deutscher-Verband-fuer-Schweisstechnik

Możemy poszczycić się długoletnią tradycją szkoleniową. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zaoferować profesjonalne kształcenie i szkolenie spawaczy dla branży rzemieślniczej i przemysłu.

Doskonalenie zawodowe w naszym ośrodku gwarantuje uczestnikom bardzo wysoki poziom kwalifikacji. Szkolenia te są uznawane na arenie międzynarodowej i otwierają nowe możliwości na rynku pracy w kraju i za granicą. Świadczy o tym także wysoki wskaźnik zatrudnienia po pomyślnym ukończeniu kursu.