Nauka języków i programy dla młodzieży

Poza naszą podstawową działalnością, która obejmuje szkoły ogólnokształcące i zawodowe, oferujemy również kursy językowe dla imigrantów oraz wspieramy poprzez różne programy młodzież i młodych dorosłych.

Kursy językowe

Kursy językowe to programy integracyjne. Oferujemy różne kursy dla osób ze środowisk migracyjnych, osób ubiegających się o azyl i uchodźców, aby ułatwić im integrację w Niemczech i umożliwić znalezienie stałej pracy. Oprócz nauki języka obejmują one przekazywanie wiedzy o kulturze, kraju i ludziach.

FAWZ oferuje różne możliwości doskonalenia znajomości języka i podnoszenia kwalifikacji:

 • wstępne kursy orientacyjne
 • kursy języka niemieckiego dla uchodźców
 • kursy integracyjne
 • kursy językowe o tematyce zawodowej
 • perspektywy dla młodych uchodźców

Wsparcie finansowe

Wszystkie projekty są finansowane przez Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Kobiet i Rodziny kraju związkowego Brandenburgia oraz Europejski Fundusz Społeczny. Kursy organizowane są przez Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców.

Logo_Federal-Office-for-Migrantion-and-Refugees
Logo_ESF
Logo_European-Union
Logo_Zusammen_Zukunft_Gestalten
Logo_Federal-Ministry-of-Labour-and-Social-Affairs
Logo_Land-Brandenburg_Arbeit-Soziales-Gesundheit-Frauen-Familie

Programy dla młodzieży

Jako instytucja edukacyjna oferujemy dużą liczbę projektów. Służą one wspieraniu młodzieży, młodych dorosłych oraz młodych rodziców i osób długotrwale bezrobotnych w poprawie ich osobistej sytuacji.

Programy te obejmują:

 • wczesną integrację dzieci poprzez opiekę, język i kulturę
 • propagowanie wczesnej orientacji zawodowej już od 7 klasy
 • przekazywanie podstaw wiedzy zawodowej i doskonalenie umiejętności związanych z kształceniem
 • wspieranie młodzieży w zakresie testowania różnych obszarów zawodowych aż po reintegrację na rynku pracy

Projekty umożliwiają uczestnikom wymianę doświadczeń z osobami w podobnej sytuacji i jednocześnie kontakt z profesjonalnymi doradcami.

Aktualne projekty

 • Orientacja zawodowa i akademicka
 • Ośrodki partnerstwa szkoleniowego
 • Centrum Doradztwa Zawodowego w Fürstenwalde
 • Wsparcie integracyjne w Fürstenwalde
 • Grupa dla rodziców i dzieci
 • Projekt ATZE