Kariera

Stale poszukujemy kompetentnych pracowników!

Nasza kadra nauczycielska jest zróżnicowana i międzynarodowa. Nauczyciele różnych narodowości wzbogacają pracę w zespołach i w autentyczny, interesujący sposób przybliżają uczniom zagadnienia międzykulturowe.

Członkowie zespołów nauczycielskich dysponują umiejętnościami z różnych dziedzin i aktywnie uczestniczą w rozwoju szkoły. Ta różnorodność ma również trwały wpływ na nauczanie i przekazywanie wiedzy.

Nasi nauczyciele są niezwykle zaangażowani w codzienną pracę w szkole i poświęcają się jej z radością, sercem i wielkim oddaniem!

Jesteś zainteresowany nauczaniem w szkołach FAWZ?

Niezależnie od tego, czy jesteś nauczycielem w klasycznym tego słowa znaczeniu, osobą zmieniającą zawód czy stażystą – każdy, kto podziela nasz entuzjazm dla nauczania i naszych szkół, zasługuje na szansę uczenia u nas! Przekonaj nas o swoich umiejętnościach i dołącz do zespołu FAWZ.