Studia wyższe

Fürstenwalde staje się ośrodkiem akademickim

Nasza Szkoła Zawodowa im. Pauli Fürst rozszerza swoją ofertę edukacyjną w dziedzinie społecznej. Od jesieni 2021 roku w Fürstenwalde będzie można studiować. W ten sposób miasto stanie się ośrodkiem akademickim.

Taki projekt wymaga silnego partnera. Naszym jest Wyższa Szkoła Zawodowa Średniej Przedsiębiorczości (Fachhochschule des Mittelstands), w skrócie FHM. W ten sposób staniemy się ośrodkiem FHM. Zajęcia stacjonarne będą odbywać się w naszych pomieszczeniach i będą prowadzone przez naszych pracowników.

Studia „Bachelor of Arts pedagogiki społecznej i zarządzania” uzupełnią naszą ofertę w zakresie pedagogiki społecznej, co pozwoli nam rozszerzyć profil społeczny. Będziemy pierwszą szkołą zawodową w Brandenburgii, która zaoferuje ten specjalny model kształcenia.

FAWZ_Berufliche-Schule-Paula-Fuerst_Study-starting-in-Autumn-2021

2 modele studiów

Będziemy oferować 2 modele studiów niestacjonarnych, aby uczynić je atrakcyjnymi zarówno dla uczniów naszej szkoły zawodowej, jak i dla studentów z zewnątrz. Studia będzie można rozpocząć równolegle z nauką zawodu, jak również z pierwszą pracą. Opracowaliśmy koncepcję studiów zintegrowanych i konsekutywnych.

Koncepcja studiów zintegrowanych – 2 dyplomy w 4 lata

Model studiów zintegrowanych umożliwia studentom zdobycie w ciągu czterech lat kwalifikacji:

 • wychowawca z uprawnieniami uznanymi przez państwo
 • Bachelor of Arts (B.A.) pedagogiki społecznej i zarządzania

 Treści kształcenia wychowawców:

 • ukierunkowanie na świat przeżywany i profesjonalne budowanie relacji
 • społeczne uczenie się i pedagogika grupowa
 • wspieranie indywidualnych procesów rozwoju i kształcenia
 • teoria i praktyka pedagogiki społecznej
 • studium generale (praktyczne ćwiczenia zawodowe)
 • studia w praktyce (praca nad projektem)

Uzupełniające moduły studiów licencjackich obejmują umiejętności zarządzania i pracy naukowej:

 • ekonomika przedsiębiorstw i zakładanie działalności gospodarczej
 • zarządzanie strategiczne i zrównoważone kierowanie przedsiębiorstwem
 • rozwój organizacji i zarządzanie jakością
 • zarządzanie społeczne i zarządzanie zasobami ludzkimi

Koncepcja studiów konsekutywnych – skrócony czas studiów

„Bachelor of Arts (B.A.) pedagogiki społecznej i zarządzania” w zaledwie 2 lata dzięki zaliczeniu treści kształcenia. Model konsekutywny to oferta dla osób z wykształceniem wychowawcy lub opiekuna wychowawcy osób niepełnosprawnych.

FAWZ_Academic-Education_Study-for-B.A.-Social-Pedagogy-and-Management_Consecutive-Study-Concept

Studenci rozpoczynają studia po ukończeniu kształcenia. Nie ma przy tym znaczenia, jak długo pracują w zawodzie lub czy też dopiero rozpoczęli pracę zawodową.

Podczas dwuletnich studiów niestacjonarnych kontynuują pracę zawodową i przychodzą na zajęcia do naszej szkoły w ustalonych dniach. Skrócony czas kształcenia i studiów pozwala im zaoszczędzić rok w porównaniu z klasycznymi studiami stacjonarnymi na innej uczelni.

Opłaty za studia

Studia w FHM są płatne. Płatności dokonuje się co miesiąc przez cały okres studiów, tzn. przez 24 lub 48 miesięcy.

FHM pobiera również jednorazowe opłaty za postępowanie rekrutacyjne i egzamin licencjacki. Należy je uiścić na początku lub na końcu studiów.

4 dyplomy w ciągu zaledwie 6 lat

W połączeniu z wcześniejszym kształceniem w zawodzie asystenta socjalnego, które również oferujemy w naszej Szkole Zawodowej im. Pauli Fürst, ta konstelacja (2 kierunki kształcenia i jeden kierunek studiów) umożliwia uzyskanie 4 dyplomów w ciągu zaledwie 6 lat nauki!

Osoby, które rozpoczynają u nas kształcenie w zawodzie wychowawca bez uprawnień do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, mogą w jego trakcie bezpłatnie zdobyć świadectwo uprawniające do studiowania na uczelni zawodowej. Uczniowie, którzy wybierają tę drogę na początku nauki, realizują dostosowany do ich potrzeb program nauczania.

FAWZ_Berufliche-Schule-Paula-Fuerst_Start-your-studies