Główne założenia

Poniższe założenia są mocno zakorzenione w koncepcji każdej z naszych szkół:

 • szkoła całodzienna
 • zaangażowanie społeczne
 • orientacja zawodowa i akademicka
 • cyfryzacja
 • internacjonalizacja

Poza ogólnymi założeniami, którymi kierują się szkoły FAWZ, podstawą pracy edukacyjnej i pedagogicznej każdej z placówek są różne priorytety tematyczne. Składają się one na indywidualny profil każdej szkoły.

Szkoła całodzienna

Wszystkie szkoły FAWZ są szkołami całodziennymi. Oznacza to, że lekcje i opieka nad uczniami mają miejsce przez cały dzień, także w godzinach popołudniowych.

Szkoły całodzienne definiuje się jako szkoły, które oferują całodzienny program zajęć co najmniej trzy dni w tygodniu, minimum siedem godzin dziennie. Za zajęcia pozalekcyjne odpowiedzialna jest dana szkoła. Mogą one być prowadzone przez samych nauczycieli lub partnerów zewnętrznych. Zajęcia pozalekcyjne są opracowywane indywidualnie przez każdą szkołę i realizowane w ramach całodziennego planu zajęć. Ich wybór opiera się na zainteresowaniach dzieci i młodzieży oraz na konkretnych założeniach koncepcyjnych szkoły.

Na nauczanie całodzienne składają się:

 • lekcje w klasycznym tego słowa znaczeniu
 • czas nauki indywidualnej
 • koła zainteresowań i inne zajęcia pozalekcyjne
 • zajęcia pomocnicze

Model całodzienny stwarza wiele możliwości organizowania czasu w szkole w urozmaicony i indywidualny sposób. Jednostki lekcyjne przeplatają się z zajęciami rekreacyjnymi. Po wytężonej pracy następuje odpoczynek. Sprawia to, że dzień jest wypełniony i zrównoważony, co korzystnie wpływa na rozwój uczniów.

Celem szkoły całodziennej jest stworzenie uczniom możliwości uczenia się przez cały dzień i w każdej sytuacji. Nauka odbywa się więc nie tylko podczas lekcji, lecz także w czasie innych zajęć w różnym otoczeniu. Zróżnicowana i bogata oferta naszych placówek wzmacnia pozycję szkoły jako miejsca nauki i życia.

Dzięki opiece nad dziećmi również w godzinach popołudniowych rodzicom łatwiej jest łączyć życie rodzinne z zawodowym. To z kolei zapewnia równowagę między pracą bądź szkołą a życiem prywatnym.

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne i zajęcia w czasie wolnym mają indywidualny charakter. Uwzględniają one zainteresowania naszych uczniów i są stale dostosowywane.

Więcej informacji na temat zajęć i życia na kampusie można znaleźć tutaj. .

FAWZ_Core-Values_All-Day-Schooling_Kreis

Zaangażowanie społeczne

Uczenie się przez zaangażowanie to metoda nauczania, która łączy zaangażowanie społeczne z wiedzą szkolną. Przeniesienie nauki do środowisk pozaszkolnych pozwala nabyć kompetencje, których nie można rozwinąć w takiej formie podczas zwykłych lekcji.

Ma to na celu przejęcie przez uczniów odpowiedzialności w otoczeniu społecznym szkoły (w pobliżu domu). Część ta jest ujęta w planie zajęć jako stała praca projektowa.

Uczniowie poznają instytucje i organizacje społeczne, ekologiczne i kulturalne w najbliższej okolicy. Ma to pozytywny wpływ na rozwój i kompetencje społeczne dzieci.

 • Uczą się odpowiedzialnie wykonywać powierzone im zadania
 • Wzmacnia to ich wiarę w siebie
 • Nawiązują kontakt z młodszymi i starszymi osobami
 • Działają solidarnie i doświadczają poczucia jedności ze społecznością
 • Zdobywają umiejętności i kwalifikacje potrzebne we wszystkich sytuacjach życia codziennego:
 • umiejętność komunikowania się i pracy w zespole
 • samodzielność
 • odpowiedzialność
 • Uczestniczą w rozwiązywaniu konkretnych problemów dnia codziennego i uczą się rozwiązywać je w elastyczny i kreatywny sposób
 • Uczą się wytrwałości

Partnerami, którzy umożliwiają nam włączenie zaangażowania społecznego do nauki, są między innymi:

 • ośrodki dla seniorów
 • gminy i miasta (np. w zakresie utrzymania terenów zielonych)
 • kluby młodzieżowe
 • przedszkola i świetlice szkolne
 • Służba Ratownictwa Technicznego (THW)
 • organizacje ochrony zwierząt
 • organizacje społeczne

Orientacja zawodowa i akademicka

Przykładamy szczególną wagę do orientacji zawodowej i akademickiej. Rozpoczyna się ona wcześnie, już w 7 klasie (w wieku ok. 12 lat).

W ramach orientacji zawodowej każde dziecko – czy to chłopiec czy dziewczynka – przechodzi trzy stałe etapy, aby nawiązać pierwszy kontakt ze światem pracy.

 • Analiza potencjału (1. moduł w 7 klasie)
 • Nauka praktyczna (2. moduł w 8 klasie)
 • Praktyka (3. moduł w 9 klasie)

 

Analiza potencjału (7 klasa)

Siódmoklasiści wykonują przez jeden dzień ćwiczenia na specjalnych stanowiskach. Poznają różne dziedziny: praktyczne, rzemieślnicze, handlowe, umysłowe i społeczne, aby uzyskać pierwszy krótki wgląd w pracę różnych grup zawodowych. Stanowiska do ćwiczeń znajdują się w naszej siedzibie w Fürstenwalde.

Nauka praktyczna (8 klasa)

W trakcie nauki praktycznej nasi uczniowie przez dwa tygodnie odbywają zajęcia w warsztatach. Każdy z nich poznaje kilka warsztatów:

 • warsztat malarski
 • zdrowie, wychowanie i zagadnienia społeczne
 • prowadzenie domu
 • ogrzewanie, klimatyzacja i urządzenia sanitarne
 • warsztat obróbki drewna
 • warsztat obróbki metalu

W ramach tygodni nauki praktycznej współpracujemy z lokalnymi firmami partnerskimi.

Praktyki (9 klasa)

W trakcie ostatniego modułu orientacji zawodowej uczniowie samodzielnie szukają praktyk w wybranej przez siebie dziedzinie. Następnie przez 3 tygodnie pracują w przedsiębiorstwie, aby uzyskać lepszy wgląd w świat pracy.

Wszystkie wrażenia zebrane podczas orientacji zawodowej zapisują w swoim paszporcie preferencji zawodowych.

Począwszy od drugiego poziomu szkoły średniej (od 11 klasy) orientacja zawodowa zmienia się w orientację związaną z wyborem kierunku studiów.

Jedenasty rok jest w naszych szkołach etapem przygotowującym do następnych 2 lat nauki. Od 12 klasy odbywają się seminaria poświęcone pracy naukowej i dalszej orientacji mającej ułatwić wybór studiów. W ten sposób uczniowie przygotowują się do sprostania merytorycznym, metodycznym, społecznym i osobistym wymogom uczelni i rynku pracy.

FAWZ_Core-Values_Digitalization_Kreis

Cyfryzacja

Nasze szkoły wyróżniają się wysokimi standardami technologii cyfrowych. Wszystkie placówki FAWZ są wyposażone w interaktywne tablice i posiadają Wi-Fi na terenie szkoły lub kampusu. Ponadto wszyscy nauczyciele mają do dyspozycji laptopy służbowe o najwyższych standardach technicznych.

W naszych szkołach w Königs Wusterhausen i Petershagen został już zrealizowany pilotażowy projekt cyfryzacji. Zarówno kadra nauczycielska, jak i uczniowie przeszli szkolenie w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania. Regularnie organizowane są szkolenia dla nauczycieli, aby zwiększyć ich zaufanie do rozwiązań cyfrowych i pomóc im nabrać wprawy w ich stosowaniu.

Oprócz urządzeń końcowych wszyscy pracownicy, a także wszyscy uczniowie posiadają szkolne lub służbowe adresy e-mailowe. Zapewnia to bezproblemową i wszechstronną komunikację wewnątrzszkolną i wewnątrzadministracyjną w ramach naszej organizacji.

Posiadamy własną chmurę szkolną, za pośrednictwem której nasi uczniowie mają dostęp do jednostek lekcyjnych, materiałów i zadań. Dzięki temu mogą uczestniczyć w „lekcjach” także w wyjątkowych sytuacjach, takich jak pandemia koronawirusa.

W przyszłości w dziedzinie nauczania cyfrowego wiele się jeszcze zmieni.

Internacjonalizacja

Stawiamy na ożywioną wymianę! W ostatnich latach zdobyliśmy pierwsze doświadczenia w zakresie wymiany międzynarodowej. Nasi uczniowie wyjeżdżali za granicę na kilka tygodni, a nawet miesięcy. Jednocześnie gościliśmy w naszych szkołach uczniów z innych krajów.

Mamy wielkie plany związane z internacjonalizacją! Zobacz, co oferujemy i przygotowujemy w dziedzinie wymiany międzynarodowej.

Przekonaj się, jak pracujemy w wymiarze międzynarodowym.