Nauczyciele przyjeżdżający

Asystenci językowi i goszczący u nas nauczyciele wzbogacają pracę dydaktyczną w naszych szkołach i podnoszą jakość nauczania.

Asystenci językowi

Asystenci językowi są uczestnikami najstarszego programu wymiany międzynarodowej Centrali Wymiany Pedagogicznej (PAD).

Nauczyciele przyjeżdżający

Nauczyciele przyjeżdżający to młodzi studenci kierunków nauczycielskich lub nauczyciele, którzy wspierają nas w nauczaniu w ramach wewnętrznego programu wymiany z innymi krajami.

Kompetencje międzykulturowe

Asystenci językowi i nauczyciele z zagranicy angażują się przede wszystkim w naukę języków obcych – prowadzą ciekawe, pełne autentyzmu lekcje, uczestnicząc w dyskusjach i opowiadając o swoich ojczystych krajach. Udzielają się również w inspirujący sposób w innych dziedzinach i podczas zajęć pozalekcyjnych.

Dzięki swoim kompetencjom językowym i wiedzy o kraju ojczystym asystenci i nauczyciele z zagranicy motywują uczniów, wzbudzają ich ciekawość, zainteresowanie kulturą i językiem ich kraju oraz pomagają w doskonaleniu umiejętności językowych.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z naszymi szkołami w charakterze asystenta językowego lub nauczyciela, prosimy o kontakt.

FAWZ_International-Exchange-Program_Guest-Teacher_Kreis