Programy wymiany międzynarodowej

FAWZ gGmbH oferuje uczniom szkół średnich (poziom I i II) oraz uczniom szkoły zawodowej wyjazdy za granicę. Obecnie współpracujemy z Nową Zelandią, Peru, Chile i Filipinami. Stale rozwijamy nasze międzynarodowe kontakty. Przyjmujemy uczniów z zagranicy i wysyłamy naszych uczniów do szkół partnerskich w innych krajach.

Korzyści z wymiany uczniowskiej

Międzynarodowa mobilność i partnerstwo stwarzają wiele wspaniałych możliwości. Dzięki wymianie międzyszkolnej uczniowie mogą rozwijać i doskonalić swoje kompetencje i umiejętności. Przyczynia się ona zwłaszcza do rozwoju ich osobowości i kompetencji społecznych. Procentuje to:

  • większą samodzielnością
  • umiejętnością nawiązywania kontaktów i nowych znajomości
  • lepszą znajomością języków obcych
  • umiejętnością właściwego wykorzystywania wiedzy
  • lepszą orientacją w zglobalizowanym świecie
  • znajomością innych kultur
  • większą świadomością istnienia różnorodności

Wszystkie te aspekty będą wywierać pozytywny wpływ na całe życie dziecka. Ponadto wymiana międzynarodowa jest czynnikiem ułatwiającym orientację zawodową i akademicką. Stanowi podstawę przyszłych wyborów zawodowych i mobilności oraz rozwija umiejętność współpracy.

Warsztaty przygotowujące do wymiany uczniowskiej

Zapewniamy naszym uczniom kompleksowe i długotrwałe przygotowanie do wymiany międzyszkolnej. Oprócz zajęć lekcyjnych prowadzimy warsztaty przygotowawcze. Tutaj uczniowie poznają podstawy wiedzy o kraju partnerskim, uczą się odnajdywać w nowym środowisku i radzić sobie w nowych sytuacjach.

Podczas pobytu za granicą nasi uczniowie zawsze przebywają w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu i mają zapewnione wsparcie, mieszkają u rodziny goszczącej, którą starannie wybieramy. W szkole jest zawsze osoba, do której mogą się zwrócić.

Osoby kontaktowe w Niemczech

W Niemczech można zwrócić się bezpośrednio do pracowników szkół FAWZ odpowiedzialnych za kontakty międzynarodowe. Udzielimy szczegółowych informacji o wszystkich koniecznych krokach i istotnych aspektach – od wizy i ubezpieczenia po tęsknotę za domem i koszty – i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

 

Zachęcamy do kontaktu!