Poziom podstawowy

„The goal of early childhood education should be to activate the child’s own natural desire to learn” – dr Maria Montessori

Kliknij lokalizację (Logo)

Kliknij lokalizację (Logo)
Szkoła Podstawowa Montessori w Königs Wusterhausen (od 2009 roku) Przedszkole Montessori w Hangelsbergu (od 2005 roku) Prywatna Szkoła Podstawowa Montessori w Hangelsbergu (od 2003 roku)

Szkoła Podstawowa Montessori w Königs Wusterhausen (od 2009 roku)

„Każde dziecko uczy się inaczej”

Czytaj więcej …

Przedszkole Montessori w Hangelsbergu (od 2005 roku)

FAWZ_Montessori-Kinderhaus-Hangelsberg

„Pomóż mi zrobić to samemu”

Czytaj więcej …

Prywatna Szkoła Podstawowa Montessori w Hangelsbergu (od 2003 roku)

FAWZ_Freie-Montessori-Grundschule-Hangelsberg

„Każde dziecko uczy się inaczej”

Czytaj więcej …

FAWZ_Montessori-Kinderhaus-Hangelsberg

Przedszkole Montessori w Hangelsbergu (od 2005 roku)

„Pomóż mi zrobić to samemu

FAWZ_Freie-Montessori-Grundschule-Hangelsberg

Prywatna Szkoła Podstawowa Montessori w Hangelsbergu (od 2003 roku)

„Każde dziecko uczy się inaczej”

Szkoła Podstawowa Montessori w Königs Wusterhausen (od 2009 roku)

„Każde dziecko uczy się inaczej”

2002
Vocational School Paula Fürst in Fürstenwalde
2003
Free Montessori Primary School Hangelsberg
2005
Montessori Kindergarten Hangelsberg
2007
Comprehensive School with Upper Secondary Level Petershagen
2008
Free Montessori High School Hangelsberg
2009
Montessori Primary School Königs Wusterhausen
2009
Comprehensive School with Upper Secondary Level Woltersdorf
2009
High School Briesen
2014
Comprehensive School with Upper Secondary Level Königs Wusterhausen
2015
Center for Learning Therapy and Learning Assistance
2017
Pedagogical Academy
2020
Student Academy